beeld2De kolom strategie is onder ervaren roulette spelers een vaak beproefd systeem. De strategie is omwille van verschillende redenen bijzonder interessant. In eerste instantie is het zo dat je per speelbeurt altijd een bepaalde winst zal behalen. Bovendien kan de kolom strategie op verschillende manieren worden gespeeld waardoor iedereen zich tijdens een spelletje roulette optimaal zal vermaken. Wij vertellen je alvast alles wat je moet weten over de kolom strategie!

Verschillende inzetten

De kolom strategie verschilt op diverse vlakken ten opzichte van andere systemen die voor roulette worden toegepast. Bij het merendeel van de systemen is het namelijk zo dat er telkens gebruik wordt gemaakt van eenzelfde inzet of een veelvoud daarvan. In het geval van de kolom strategie is dat slechts deels het geval. Er wordt namelijk een inzet geplaatst op alle drie de kolommen van het roulettespel. Op de eerste kolom plaats je, je standaard inzet.

bmrgreen

In de tweede kolom wordt het dubbele van dat bedrag geplaatst en uiteindelijk wordt in de derde kolom het viervoudige van je standaard inzet geplaatst. Deze verschillende inzetten zorgen er voor dat je met de kolom strategie altijd een bepaald bedrag per inzetbeurt verliest, maar het uiteindelijke doel is uiteraard om uit te komen op een hogere winst en dat moet realiseerbaar zijn.

Toenemende inzet

Een beetje vergelijkbaar met het D’alembert en het Martingale systeem is dat de inzet die wordt geplaatst toeneemt per speelbeurt. Met andere woorden, gaat de inzet van speelronde één verloren, dan ga je de kleinste inzet verdubbelen. De overige bets kennen een evenredige groei waardoor je bij een winstbeurt niet alleen een bepaald rendement behaalt, maar ook de voorgaande verliesbeurten compenseert. Op deze manier blijft het spelen van roulette ondanks meerdere verliesbeurten altijd leuk en winstgevend. Je dient er wel rekening mee te houden dat er aan het toepassen van de kolom strategie niet alleen voor-, maar ook nadelen verbonden zijn. Net zoals eender welk ander roulette systeem is het namelijk zo dat ook deze niet 100 procent sluitend is.

Uniek systeem of slechts een variant?

Over de kolom strategie is er eigenlijk sinds het ontstaan reeds heel wat geschreven. Veel ervaren roulette spelers stellen namelijk dat het niets meer of minder is dan een variant van een beproefd roulette systeem. Anderen stellen dan weer dat het een samensmelting is van meerdere systemen, waaronder zoals aangegeven het Martingale systeem. Een vergelijking die ook zeer vaak wordt gemaakt is deze met betrekking tot de Red bet strategie. Een absoluut feit is wel dat de kolom strategie voor interpretatie vatbaar is. Dit wil zeggen dat ze eigenlijk op verschillende manieren en afhankelijk van je persoonlijke voorkeur kan worden toegepast. Een bekend voorbeeld is de volgende: er wordt uitsluitend een inzet geplaatst op de twee buitenste kolommen. De derde inzet wordt niet geplaatst op de middelste kolom, maar wel op het kleur zwart. Door te kiezen voor de twee buitenste kolommen worden nagenoeg alle rode getallen ingedekt. Valt de bal dan toch op een zwarte kleur, dan wordt het verlies gecompenseerd.

Op welke manier de kolom strategie toepassen?

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat de kolom strategie op verschillende manieren kan worden toegepast. Hoe je dat uiteindelijk zal doen is afhankelijk van je persoonlijke voorkeur. Voor het spelen van roulette geldt namelijk altijd dat je rekening dient te houden met je buikgevoel. Dat buikgevoel zal je vertellen wanneer het mogelijks interessanter is om de middelste kolom te laten voor wat het is en op zwart in te zetten. In ieder geval is de kolom strategie één van de weinige roulette systemen waarbij je kan rekenen op een bepaalde verzekering wanneer het slecht gaat. Hierdoor kunnen je verliezen eigenlijk altijd aanzienlijk worden beperkt.

Nadelen van de kolom strategie

Bovenstaande klink alles bij elkaar gezien voor de meeste roulette spelers ongetwijfeld als muziek in de oren. Veel spelers proberen de kolom strategie dan ook maar wat graag uit. Je dient er evenwel altijd rekening mee te houden dat er aan de kolom strategie ook verschillende nadelen verbonden zijn. Wanneer je enkele beurten na elkaar een verliesbeurt hebt begint de inzet reeds behoorlijk op te lopen. Dit zorgt er voor dat je voor deze strategie altijd over een goed gevulde bankrekening dient te beschikken. Beginnende spelers zullen mede hierdoor waarschijnlijk de kolom strategie laten voor wat het is.

Een ander niet onbelangrijk nadeel van de kolom strategie gaat schuil in het feit dat een inzet niet eindeloos kan worden opgebouwd. Door ieder online casino wordt er namelijk gebruik gemaakt van één of meerdere limieten. Deze limieten zorgen er voor dat er altijd een beetje druk op het systeem van de kolom strategie komt te staan. Heb je hier geen probleem mee en vind je de potentiële winstkansen nog steeds voldoende hoog? Dan is het gebruik van de kolom strategie voor jou ongetwijfeld een aanrader!